Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 40 (2016) Електронна структура Ag2S і Ag2GeS3 Анотація
Д. И. Блецкан, В. В. Вакульчак, А. В. Лукач, И. П. Студеняк
 
Том 30 (2011) Надшвидкий електричний вибух мікропровідників: структура та оптичні характеристики плазмового каналу Анотація  PDF
С. В. Барахвостов, М. Б. Бочкарев, Н. Б. Волков, К. А. Нагаев, В. П. Тараканов, С. И. Ткаченко, Є. А. Чингина
 
Том 41 (2017) Електронна структура і хімічний зв’язок суперіонного провідника Cu7GeS5I Анотація  PDF
Дмитро Іванович Блецкан, Ігор Петрович Студеняк, Василь Васильович Вакульчак, Михайло Михайлович Блецкан
 
Том 40 (2016) Модельні розрахунки енергетичної структури кристалів типу Сu6PS5Br Анотація  PDF
С. І. Грабарь, А. Я. Штейфан, К. Є. Глухов, І. П. Студеняк, І. І. Небола
 
Том 42 (2017) Ab initio дослідження оптичних характеристик антиферомагнетика FePS3 Анотація  PDF
Костянтин Євгенійович Глухов, Любов Юріївна Хархаліс, Тетяна Ярославівна Бабука
 
Том 40 (2016) Електронна структура та оптичні властивості гетероструктур на основі кристалів In4Se3 і In4Te3 Анотація  PDF
Л. Ю. Хархаліс, К. Є. Глухов, Т. Я. Бабука
 
Том 15 (2004) Резонансні спектри КР стекол системи As-S та частотні спектри кластерів AsnSm, розраховані методом “ab initio” Анотація  PDF
В. М. Міца, Р. М. Голомб
 
Том 42 (2017) Моделювання електронної і граткової підсистем в шаруватому кристалі β-InSe з перших принципів Анотація  PDF
Любов Юріївна Хархаліс, Костянтин Євгенійович Глухов, Тетяна Ярославівна Бабука
 
Том 39 (2016) Електронна структура Ag2SiS3 Анотація
Д. И. Блецкан, В. В. Вакульчак, А. В. Лукач, И. П. Студеняк
 
Том 41 (2017) Вплив умов відпалу на структуру і властивості стекол (As2Se3)100-x(SbSI)x та композитів на їх основі Анотація  PDF
Василь Михайлович Рубіш, Степан Михайлович Гасинець, Ольга Володимирівна Горіна, Віталій Михайлович Мар'ян, Оксана Андріївна Микайло, Андрій Михайлович Соломон
 
Том 33 (2013) ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ФАЗ НИЗЬКОГО ТА ВИСОКОГО ТИСКІВ ДИСУЛЬФІДУ КРЕМНІЮ Анотація  PDF
Д. І. Блецкан, В. В. Вакульчак, К. Є. Глухов
 
Том 39 (2016) Кристалохімічний аналіз кристалічної структури PbGa2S4: модель зв'язкової валентності Анотація  PDF
А. Я. Штейфан, В. І. Сідей, І. І. Небола, І. П. Студеняк
 
Том 45 (2019) Структура стекол і композитів в системі As2S3–Sb2S3–SbI3 Анотація  PDF
В. М. Рубіш, С. М. Гасинець, О. М. Грещук, Л. І. Макар, О. А. Микайло, Р. П. Пісак, І. М. Різак, А. М. Соломон, В. О. Юхимчук, Т. І. Ясінко
 
Том 33 (2013) ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА Sn2S3 Анотація  PDF
М. М. Блецкан, О. О. Грабар
 
Том 33 (2013) ЗОННА ЕНЕРГЕТИЧНА СТРУКТУРА СЕГНЕТИЕЛЕКТРИКА – НАПІВПРОВІДНИКА CuInP2 S6 ТА НЕПРЯМІ ОПТИЧНІ ПЕРЕХОДИ В CuInP2(Se0.1 S0.9)6 Анотація  PDF
К. Е. Глухов, В. Ю. Біганич, Е. І. Герзанич
 
Том 36 (2014) ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ СТЕКОЛ (GeS2)X(AsSBr)1-X Анотація  PDF
В. В. Цигика, І. Й. Росола
 
Том 42 (2017) Фононні спектри сімейства аргіродитів Анотація  PDF
Іван Іванович Небола, Алексина Ярославівна Штейфан, Антон Федорович Катаниця, Ігор Петрович Студеняк
 
Том 30 (2011) Електронна структура низько- і високотемпературної фаз дисульфіда германія Анотація
Д. И. Блецкан, К. Е. Глухов, В. М. Кабаций, В. В. Вакульчак
 
Том 42 (2017) Особливості підготовки торців кварцових оптичних волокон для нанесення плівок бактеріородопсину Анотація  PDF
Ігор Іванович Сакалош, Іван Іванович Трикур, Михайло Юрійович Січка, Іван Йосипович Цьома, Василь Михайлович Різак
 
Том 11 (2002) ЕНЕРГЕТИЧНА СТРУКТУРА КРИСТАЛІВ ТИПУ Sn2P2S6 ПРИ ДЕФОРМАЦІЯХ ТА МАТЕРІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ Анотація  PDF
Л. Ю. Хархаліс, А. І. Берча, О. Б. Мітін, О. О. Грабар
 
Том 44 (2018) Енергетична зонна структура, оптичні властивості і хімічний зв'язок кристалу Cu7SiS5I Анотація
Д. И. Блецкан, И. П. Студеняк, В. В. Вакульчак
 
Том 44 (2018) Опис і фононні спектри кристалів типу Cu7GeS5I Анотація  PDF
А. Ф. Катаниця, І. І. Небола, І. П. Студеняк
 
Том 28 (2010) Електронна структура ромбічного GeSe Анотація
Д. И. Блецкан, К. Э. Глухов, В. Н. Кабаций, А. Р. Лукьянчук
 
Том 5 (1999) Кристалічна структура і особливості формування коливальних спектрів Pb2GeS4 Анотація
Д. И. Блецкан, Ю. В. Ворошилов, Л. М. Дурдинец, П. П. Мигалко, В. А. Стефанович, В. Н. Кабаций
 
Том 5 (1999) Структура і фононні спектри кристалічних і склоподібних напівпровідників типу MIIAIVB3VI Анотація
Д. И. Блецкан, Ю. В. Ворошилов, Л. М. Дурдинец, В. Н. Кабаций, П. П. Мигалко, В. А. Стефанович
 
Том 22 (2008) DFT-розрахунки просторової та електронної структури кристалів Sn2P2S6 в пара- та сегнетофазах Анотація  PDF
О. І. Чобаль, І. М. Різак, В. М. Різак
 
Том 31 (2012) Резонансна структура перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю Анотація  PDF
Л. О. Бандурина, В. Ф. Гедеон
 
Том 28 (2010) Процеси формування градієнтних структур на основі склоподібного Ge2S3 з урахуванням технологічних режимів одержання Анотація  PDF
Н. В. Юркович, М. І. Мар'ян
 
Том 28 (2010) Вплив умов одержання на лінійне розширення і структуру склоподібного As2S5 Анотація  PDF
І. Й. Росола, В. В. Цигика
 
Том 38 (2015) Електронна структура халькогенідів лужних металів Анотація
Д. И. Блецкан, В. В. Вакульчак, А. В. Лукач
 
Том 5 (1999) Про можливість напилення періодичних структур цугом наносекундних лазерних імпульсів Анотація  PDF
І. І. Опачко
 
Том 5 (1999) Біфуркаційна діаграма та дисипативні структури в системах різної природи Анотація  PDF
М. І. Мар'ян, І. М. Сливка
 
Том 31 (2012) Власні та домішкові точкові дефекти й електронно-енергетичні характеристики ромбічного моносульфіду олова Анотація  PDF
М. М. Блецкан, К. Є. Глухов, О. О. Грабар
 
Том 31 (2012) Моделювання електронної структури складних халькогенідів типу M2P2Se6 (M = Sn, Mn) Анотація  PDF
В. Ю. Клевець, М. Д. Савченко, Т. М. Щурова, О. Г. Сливка
 
Том 35 (2014) Електронна структура 2H-політипу SnSe2 Анотація  PDF
Д. И. Блецкан, К. Е. Глухов, В. В. Фролова
 
Том 29 (2011) Дисипативні структури та процеси самоорганізації в некристалічних матеріалах Анотація  PDF
N. Yurkovych, М. Mar’yan
 
Том 29 (2011) Дослідження процесів одержання і деякі електрофізичні характеристики епітаксійних структур Si-Ge на підкладці Si та Si-Ge Анотація  PDF
A. Zhuravlyov, N. Semenov, V. Sheremet, B. Shirokov, A. Shiyan, G. Bokuchava, G. Darsavelidze, R. Chikovani
 
Том 26 (2009) Особливості структури та краю оптичного поглинання нових суперіонних провідників cu6ass5i Анотація  PDF
M. Кайла, І. Студеняк, В. Ізай, В. Панько, О. Кохан, Ю. Мінець, A. Пфітцнер, Д. Франк
 
Том 42 (2017) Характеристики сильнострумового наносекундного розряду на сумішах гелію та аргону з малими домішками пари води Анотація  PDF
Владислав Валерійович Данило, Олександр Йосипович Миня, Олександр Камілович Шуаібов, Ігор Васильович Шевера, Золтан Тиборович Гомокі, Мар'яна Василівна Дудич
 
Том 41 (2017) Cпособи оцінки ефективності біологічної дії джерела ультрафіолетового випромінювання Анотація  PDF
Вадим Cтепанович Мельник, Ігор Васильович Шевера, Віталій Віталійович Звенигородський, Мирослава Вадимівна Яцків
 
Том 41 (2017) Дослідження зміни періоду власного обертання супутника «Ajisai» на інтервалі 1986-2017 рр. Анотація  PDF
Віктор Ігорович Кудак, Василь Максимович Періг, Іван Федорович Найбауер
 
Том 41 (2017) Рентгенолюмінесценція і спектроскопічні характеристики іонів європію у скловидній та полікристалічній матрицях тетрабората літію Анотація  PDF
Павло Сергійович Данилюк, Олександр Ілліч Гомонай, Василь Миколайович Красилинець, Павло Павлович Пуга, Галина Дмитрівна Пуга, Микола Миколайович Биров, Іван Іванович Чичура, Василь Михайлович Різак
 
Том 41 (2017) Дослідження поверхневих характеристик геостаціонарних супутників за даними колориметрії Анотація  PDF
Віталій Петрович Єпішев, Віктор Ігорович Кудак, Марія Михайлівна Павлюк, Василь Максимович Періг
 
1 - 43 з 43 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо