Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 32 (2012) Фазова р,Т,х-діаграма та інверсія знаку баричного коефіцієнту зсуву температури Кюрі в сегнетиелектриках CuInP2(SeхS1-х)6 Анотація  PDF
В. Ю. Біганич, Е. І. Герзанич
 
Том 40 (2016) Діелектричні властивості та фазова р,Т-діаграма шаруватих кристалів CuBiP2Se6 Анотація  PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, В. С. Шуста
 
Том 37 (2015) Електрична провідність кристалів CulnP2S6, Culn1+δP2S6, Ag0,05Cu0,95lnP2S6 при високих гідростатичних тисках Анотація  PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, В. С. Шуста, Н. В. Локота
 
Том 45 (2019) Температурна поведінка краю фундаментального поглинання кристалів CuCr0.3In0.7P2S6 Анотація  PDF
О. В. Шуста, П. П. Гуранич, О. Г. Сливка, В. С. Шуста, P. Huranych
 
Том 41 (2017) Барична трансформація аномалій діелектричної проникності шаруватих кристалів CuСr0,5In0,5P2S6 Анотація  PDF
Олександр Володимирович Шуста, Олександр Георгійович Сливка, Володимир Семенович Шуста
 
Том 30 (2011) Вплив гідростатичного тиску на аномалію діелектричної проникності при фазовому переході в сегнетиелектрику CuInP2(Se0.9S0.1)6 Анотація  PDF
В. Ю. Біганич, О. І. Герзанич, О. Г. Сливка, С. Ф. Мотря
 
Том 37 (2015) Барична поведінка діелектричної проникності кристалів TlIn(S0.99Se0.01)2 Анотація  PDF
Р. В. Росул, П. П. Гуранич, О. О. Гомоннай, О. Г. Сливка, О. В. Гомоннай, І. Ю. Роман, П. П. Гуранич
 
Том 34 (2013) Нелінійна апроксимація критичної поведінки діелектричної проникності та теплоємності у сегнетоелектричних кристалах з фазовими переходами другого роду Анотація  PDF
Р. Шопа, І. Гірник, Ю. Климович, О. Кушнір, В. Цюмра
 
Том 42 (2017) Край фундаментального поглинання шаруватих кристалів Ag0.05Cu0.95InP2S6 Анотація  PDF
Павло Павлович Гуранич, Олександр Володимирович Шуста, Олександр Георгійович Сливка, Володимир Семенович Шуста, Рavlo Huranych
 
Том 43 (2018) Фазові переходи в полікристалах TlIn(S0.93Se0.07)2 Анотація  PDF
Р. Р. Росул, П. П. Гуранич, О. О. Гомоннай, О. Г. Сливка, P. Huranych, О. В. Гомоннай, В. М. Рубіш, Г. Т. Горват
 
Том 36 (2014) ФАЗОВА p,T-ДІАГРАМА КРИСТАЛІВ CuIn1+δP2S6 Анотація  PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, В. С. Шуста
 
Том 35 (2014) Піроелектричні властивості кристалів TlIn(S0.99Se0.01)2 при високих тисках Анотація  PDF
П. Гуранич, Р. Росул, О. Гомоннай, О. Сливка, О. Гомоннай, І. Роман
 
Том 36 (2014) ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ В НАНОРОЗМІРНИХ СУПЕРІОННИХ ПРОВІДНИКАХ Cu6PS5I Анотація  PDF
І. П. Студеняк, А. В. Бендак, M. M. Maйор, М. Лучинець, С. Ільковіч, M. Райфферс, M. Тімко
 
Том 39 (2016) Вплив зовнішнього електричного поля на аномалію діелектричних властивостей кристалів CuInP2S6 та Ag0,05Cu0,95P2S6 в околі температури фазового переходу Анотація  PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, В. М. Кедюлич, В. С. Шуста
 
Том 27 (2010) Фазові переходи в кристалах CuInP2(SexS1-x)6 в області при всебічному стисненні та p,T,x - діаграма Анотація  PDF
В. Ю. Біганич, І. Ю. Куриця, В. С. Шуста, О. І. Герзанич
 
Том 28 (2010) Діелектричні властивості полікристалів TlIn(S0.96Se0.04)2 при високих гідростатичних тисках Анотація  PDF
Р. Р. Росул, О. О. Гомоннай, П. П. Гуранич, О. Г. Сливка, В. М. Рубіш, М. Ю. Риган
 
Том 28 (2010) Вплив одновісного тиску на діелектричні властивості кристалів CuInP2S6 Анотація  PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, В. М. Кедюлич, П. П. Гуранич, В. С. Шуста, О. І. Герзанич, І. П. Пріц
 
Том 36 (2014) ДОМЕННА СТРУКТУРА В КРИСТАЛАХ TlInS2 ПРИ ВИСОКИХ ТИСКАХ Анотація  PDF
П. П. Гуранич, Р. Р. Росул, О. О. Гомоннай, О. Г. Сливка, О. В. Гомоннай, І. Ю. Роман, П. Гуранич, Ж. М. Сарай
 
Том 3 (1998) Природа хімічного зв'язку та край власного поглинання в кристалах CuInP2S6 Анотація  PDF
Ю. М. Височанський, Д. Ш. Ковач, В. В. Митровцій, О. А. Микайло, І. П. Студеняк
 
Том 6 (2000) ПОЛІМОРФІЗМ І МЕХАНІЗМ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В З'ЄДНАННЯХ ТИПУ AIVBVI Анотація  PDF
Д. І. Блецкан, Ю. В. Ворошилов, І. І. Мадяр
 
0 - 0 з 25 результатів > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо