Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 37 (2015) Внутрішнє тертя в стеклах GеxAsyS100-x-y Анотація  PDF
Б. В. Біланич, І. І. Макауз, Т. Д. Мельниченко, В. М. Різак
 
Том 40 (2016) Внутрішнє тертя в халькогенідних стеклах системи Ge-As-Se в області склування Анотація  PDF
Б. В. Біланич, К. Флахбарт, A. Юрікова, К. Чах, В. М. Різак
 
Том 15 (2004) Резонансні спектри КР стекол системи As-S та частотні спектри кластерів AsnSm, розраховані методом “ab initio” Анотація  PDF
В. М. Міца, Р. М. Голомб
 
Том 41 (2017) Барична трансформація аномалій діелектричної проникності шаруватих кристалів CuСr0,5In0,5P2S6 Анотація  PDF
Олександр Володимирович Шуста, Олександр Георгійович Сливка, Володимир Семенович Шуста
 
Том 37 (2015) Фотоіндукована релаксація нанотвердості аморфних плівок Gе4060 Анотація  PDF
В. В. Кузьма, В. С. Біланич, T. Чонаді, Ф. Лофай, M. Новак, Д. Немет, В. Ю. Лоя, В. М. Різак
 
Том 37 (2015) Пружні модулі, раманівські спектри та теплопровідність в халькогенідних стеклах системи Ge-As-S Анотація  PDF
В. Міца, С. Петрецький, О. Фегер, Р. Голомб, В. Ткач
 
Том 34 (2013) Енергія активації релаксаційних процесів у халькогенідних стеклах Анотація  PDF
А. А. Горват, В. М. Кришеник, А. Е. Кріштофорій, В. В. Мінькович, О. А. Молнар
 
Том 34 (2013) Релеївське і мандельштам-бріллюенівське розсіювання в хальконідних сплавах системи As-Sb-S Анотація  PDF
М. М. Поп, І. І. Шпак, С. І. Перечинський, Ю. М. Височанський, М. Ю. Риган
 
Том 31 (2012) Область структурної кореляції в стеклах (GeS2)x(As2S3)1-x Анотація  PDF
А. Б. Кондрат, Н. И. Попович, В. М. Мица, Н. Д. Савченко
 
Том 39 (2016) Низькотемпературна теплопровідність і бозонний пік в склоподібному с-As2S3 Анотація  PDF
В. Міца, О. Фегер, С. Петрецький, Р. Голомб, В. Ткач
 
Том 36 (2014) ФОТОІНДУКОВАНІ ЗМІНИ МІКРОТВЕРДОСТІ АМОРФНИХ ТОНКИХ ПЛІВОК СИСТЕМИ Ge-As-Se Анотація  PDF
В. В. Кузьма, В. С. Біланич, K. Flachbart, F. Lofaj, K. Csach, В. М. Різак
 
Том 34 (2013) Oптичні властивості плівок Ge–S(Se)–In Анотація  PDF
Г. Т. Горват, М. М. Поп, В. Р. Романюк, В. М. Різак
 
1 - 12 з 12 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо